Grad Opatija
Službene stranice

Prodaja nekretnine u Iki

Datum: 6.2.2019.

Objavljen Javni natječaj za prodaju poslovne zgrade u Iki

Grad Opatija je 03. veljače 2019.g. objavio Javni natječaj za prodaju nekretnine u Iki, u Primorskoj ulici broj 11, označene kao k.č. 818/1, u naravi dvorište, izgrađeno zemljište, poslovna zgrada i dvorišna zgrada ukupne površine 3097 m2, upisana u zk.ul. 1328 k.o. Ika-Oprić.

U nekretnini se nalazi poslovni prostor salona namještaja  „2MD“.

Podsjećamo, da se predmetna nekretnina nalazi u zoni namjene M2, mješovita namjena pretežno poslovna (osim stanovanja) koja pruža mogućnost širokog spektra poslovnih sadržaja ( građevine poslovne, ugostiteljsko-turističke, zabavne, sportske, rekreacijske, trgovačke, uslužne, društvene i dr. namjene).

Više informacija o nekretnini i uvjetima javnog natječaja vidite

ovdje