Grad Opatija
Službene stranice

Reagiranje gradonačelnika na članak iz Novog lista „Uz dva hotela u Opatiji ima mjesta i za dvije lijepe plaže“

Datum: 10.8.2017.

Pisano očitovanje gradonačelnika Grada Opatije, Ive Dujmića, na dostavljeni prijedlog Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispod obalnog šetališta Franje Josipa I.

Povodom članka objavljenog u Novom listu dana 09. kolovoza  2017. godine pod naslovom „Uz dva hotela u Opatiji ima mjesta i za dvije lijepe plaže“, u kojem je objavljeno otvoreno pismo direktora tvrtke Domino Opatija  d.o.o., gospodina Mirzeta Jusufagića, na temu koncesioniranja opatijskih plaža, Grad Opatija smatra potrebnim očitovati se u cilju točnog i cjelovitog informiranja javnosti.

Slijedom toga, prenosimo u cijelosti pisano očitovanje gradonačelnika Grada Opatije, Ive Dujmića, na dostavljeni prijedlog Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispod obalnog šetališta Franje Josipa I.

                                             

PREDMET:  Koncesija na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje

                        plaže ispod obalnog šetališta Franje Josipa I. Grad Opatija

 

 

Poštovani,

 

slijedom Vašeg dopisa KLASA: 342-01/17-02/13, UBROJ: 2170/1-07-02/3-17-13, kojeg ste nam dostavili dana 01. Kolovoza 2017. godine zajedno sa pripadajućom dokumentacijom, dajemo vam slijedeći odgovor.

S obzirom da je iskazan interes za predmetnu koncesiju sadašnjeg koncesionara Grand hotela Adriatic d.o.o. te trgovačkog društva Domino Opatija d.o.o. koji u neposrednoj blizini obavlja hotelsku djelatnost, mišljenja smo da je nužno da se navedeni gospodarski subjekti dogovore o međusobnoj suradnji i izrade prijedlog rješenja kvalitetnog programa izgradnje, odnosno uređenja plaže i stvaranje novih plažnih sadržaja koji će biti u funkciji cjelokupnog turističkog razvoja Opatije.

Stoga da bismo se očitovali potrebno je da nam dostavite idejni projekt. Naglašavamo da je Grad Opatija vlastitim financijskim sredstvima u više slučajeva naručila idejne projekte koji su bili osnova za raspisivanje koncesija.

Nadalje, ističemo da podržavamo dodjelu koncesija za izgradnju i gospodarsko korištenje plaža, ali također smatramo da je nedopustivo stanje na pojedinim plažama Grada Opatije koje su pod koncesijom, kao što je slučaj hotela Belveder u Opatiji. Nepravilnosti na plaži ispred hotela Belveder prijavili smo Povjerenstvu za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama u Primorsko-goranskoj županiji, a sve radi uspostave stanja kakvo odgovara odluci, odnosno ugovoru o koncesiji.

 

S poštovanjem

 

                                                      GRADONAČELNIK:

                                                            Ivo Dujmić, ing

 

Članak iz novina i očitovanje gradonačelnika Grada Opatije može se u cijelosti pogledati i ovdje.