Grad Opatija
Službene stranice

REAGIRANJE GRADONAČELNIKA OPATIJE IVE DUJMIĆA NA TEKST OBJAVLJEN U NOVOM LISTU 29. RUJNA 2017. “Kreditne obveze Grada Opatije 130. milijuna kuna”

Datum: 5.10.2017.

Novi list objavio je tekst naslova “Kreditne obveze Grada Opatije 130. milijuna kuna” autora Srđana Brajčića, na str. 20. i 21. u petak, 29. rujna 2017. koji obiluje netočnim podacima i pogrešnim zaključcima, pa je stoga gradonačelnik Ivo Dujmić poslao ispravak uredništvu Novog lista da ga objavi u na stranicama Novog lista, u skladu sa Zakonom o medijima.

Ispravak gradonačelnika Ive Dujmića prenosimo u integralnom obliku: 

 

"Autor  u tekstu proizvoljno tumači podatke oko zaduženosti Grada, ne nudeći pritom odgovore o mogućim alternativnim izvorima financiranja kapitalnih projekata koje je Grad eventualno mogao koristiti, a možda autor smatra da objekte koji su izgrađeni nije trebalo ni graditi.

Podsjećam, Grad Opatija godinama dobija maksimalnu ocjenu za transparentnost Proračuna koja znači da su svi dokumenti javno dostupni, jasni i lako pregledni. Sva obrazloženja Proračana uključujući i Vodiče za građane koji se objavljuju na mrežnim stranicama Grada sadrže i procjenu kreditnog zaduženja za tri proračunske godine. Svako izvješće o izvršavanju Proračuna, godišnje i polugodišnje, sadrži i izvješće o zaduženju, danim jamstvima i danim suglasnostima kao i stopu zaduženja, pa nije jasno, kada je sve to planirano, kako tumačiti ponovno uzbunjivanje javnosti o tobože prekomjernom zaduženju Grada?

Nisu točne informacije novinara koji u svom tekstu tvrdi da je Grad Opatija na dan 30.06.2017. dužan 130.mil kn i to za tri kredita: KTC (53.,5 mil.kn), KD Komunalac (36 mil kn) i Opatije 21 d.o.o. (69 mil kn).

Nije točna ni tvrdnja da je “Grad Opatija dao  jamstva za tri kredita (…) Opatija 21 d.o.o otplaćivat će kredite do 2027. odnosno 2028. godine uz jasnu garancijsku obvezu Grada” a niti autorov zaključak da “kreditni dug nakon 5 godina otplate (od 2012.) za gradnju KTC-a ostaje visok” kao i pretpostavka autora da “kada se Opatija 21 d.o.o. zaduži za 20 mil.kn (…) gradonačelnik Ivo Dujmić zadužit će Grad za visinu jednog opatijskog proračuna” te da se “Grad Opatija  polako primiče kreditnom maksimumu”.

Ne znamo radi li se o namjeri ili nemaru, jer u dokumentima na koje se novinar poziva jasno je istaknuto da je ukupna obveza po osnovi kredita, jamstva i suglasnosti na dan 30.06.2017. iznosi 117.903.598 kuna, i to za KTC - 53.,5 mil.kn, za  KD Komunalac- 14.7 mil kn, te za Opatiju 21 d.o.o. - 49,5 mil kn. Očito novinar nije uzeo u obzir da je dio kredita koje su podigle gradske tvrtke vraćen.

Što se kreditnog zaduženja Grada tiče, točno je da opseg zaduženja u 2017. iznosi 7,28%. s obzirom da je tvrtka Opatija 21 d.o.o. posljednje dvije godine poslovala sa dobiti, pa kredit koji je tvrtka podigla ne ulazi više (nakon 30.06.) u opseg zaduženja Grada.

U pogledu izdanih jamstava, ističem da Grad Opatija ima aktivno samo jedno jamstvo i to za KD Komunalac namijenjeno za izgradnju vodoopskrbnog sustava u visini od 36.000.741 kuna, od čega je do 30.06.2017. otplaćeno 17.5 mil, a obveze traju do 2021.godine. Grad Opatija nikada nije dao jamstvo za kredit tvrtke Opatija 21 d.o.o. kao što niti na bilo koji drugi način ne garantira za povrat tog kredita.  

Pogrešan je i zaključak da kreditni dug nakon pet godina za KTC i dalje ostaje visok   jer je otplata kredita započela tek u 2017.godini, nakon što su povučena sva potrebna sredstva. U konačnici, naglašavam da kredit nije iznosio 46.000.000 kuna već 41.500.000 kuna, koliko je povučeno, budući je ukupna investicija bila niža. O tome je  također već bilo riječi prilikom izmjena proračuna na sjednici Gradskog vijeća Opatije.

Što se tiče suglasnoti tvrtki Opatija 21 d.o.o. u vezi zaduženja,  točno je da je gradonačelnik Ivo Dujmić sukladno Zakonu dao suglasnost za zaduženje tvrtke, ali je točno i da je Odluku o zaduženju za izgradnju Doma umjetnosti, opet sukladno Zakonu, donijelo Gradsko vijeće.  Odluku o davanju jamstva Komunalacu  također je donijelo Gradsko vijeće Opatije i to u vremenu kada Ivo Dujmić nije ni bio gradonačelnik.

Daleko je od istine i konstatacija o ukupnoj razini kreditnog zaduženja jer je maksimalna granica  zaduženja 20 posto od ukupno u prethodnoj godini ostvarenih proračunskih prihoda (bez pomoći države i donacija) a Grad Opatija trenutno je na 7, 28 posto.  

Na koncu, rezimirajmo: jesu li Opatiji trebali sportska dvorana i Gervais?      Građani misle da jesu.  Je li  postojao drugi način financiranja njihove gradnje? Nije. Je li Grad u stanju vraćati kredit? Jest. Hoće li Opatija 21 moći vraćati kredit? Uvjeren sam u to, nakon što tvrtka preuzme poslove naplate parkiranja.

Zahvaljujem na uvrštenju.

S poštovanjem,

Ivo Dujmić, gradonačelnik Opatije"