Grad Opatija
Službene stranice

Sanacija objekta u Ulici Vrutki

Datum: 14.9.2020.

U tijeku su radovi na poslovnom prostoru u prizemlju zgrade u Ulici Vrutki 6, koje je Grad Opatija suvlasnik, a korisnici su prostora opatijska Udruga osoba s invaliditetom i Mjesni Odbor Centar II.

Sanirane su kritične točke vlaženja s vanjske strane fasade tako što je saniran uzrok vlaženja te su u tijeku radovi na uređenju interijera. Uredit će se i dio oštećene fasade.

Vrijednost radova iznosi 17.200,00 kn (bez PDV – a).