Grad Opatija
Službene stranice

Veprinac: prošireno groblje i uređen parking te pristupna cesta

Datum: 20.4.2017.

Grad Opatija realizirao je investiciju u komunalno uređenje dijela Veprinca - proširenje groblja s uređenjem parkinga uz groblje, što je investicija  od 2,8 milijuna kuna s pdv-om. Uz to, rekonstruirana je i pristupna cesta groblju, u što je dodatno investirano 334.792 kune s pdv-om.  Radove je izvela tvrtka Goran graditeljstvo d.o.o.

Obilježavanje završetka radova uz blagoslov župnika Župe sv. Marka Anta Aračića održano je danas popodne na Veprincu, a događaju je nazočio i gradonačelnik Ivo Dujmić.

Ovim proširenjem groblja stvoreno je novih  174 grobnih mjesta, a u prostoru niša s lijesovima još 33 niše. Novoizgrađeni dio veprinačkog groblja sa parkingom iznosi 1225,86 m2 površine. Sve hodne površine, parking i potporni zidovi obloženi su kamenom. Investicijom su obuhvaćeni novi priključak na vodu sa dva zdenca, oborinska odvodnja svih površina, kao i hortikulturno uređenje.

Uređeno je uz parkiralište uz groblje površine 280,86 m2 s 20 parkirališnih mjesta, od kojih su dva namijenjena invalidima, dok je prilazna cesta groblju rekonstruirana u duljini od 240 metara. Rekonstruirana cesta je u cijeloj dužini asfaltirana, dok je na dijelu ceste izgrađen kameni zid i postavljeni cestovni rubnjaci. Pri uređenju ceste postavljena je i nova infrastruktura u punoj dužini (za vodu, DTK kanalizaciju i sedam novih stupova i lampi javne rasvjete).  Pored radova na proširenju groblja, Grad Opatija i tvrtka Komunalac uređuju i mrtvačnicu ( uređenje fasade, zamjena vanjske stolarije, te unutrašnje uređenje). Vrijednost ovih radova iznosi oko 155.000 kn s pdv-om.

Podsjetimo, groblje Veprinac do početka radova na proširenju prostiralo se na 1.455 m2, kapaciteta 264 grobna mjesta, i u cijelosti je bilo popunjeno.

Zahvaljujući susretljivosti Riječke nadbiskupije i nadbiskupa mons. Ivana Devčića Grad Opatija riješio je 2015. imovinsko-pravne odnose zamjenom nekretnina između nadbiskupije i Grada Opatije što je bio preduvjet da se krene u realizaciju investicije.

U rujnu 2015. ishođena je i građevinska dozvola, i krenulo se u planiranje izvršenja radova u komunalno uređenje ovog dijela Veprinca.  Izvor financiranja osigurao se u proračunu Grada Opatije 2016. godine, a ugovor s izvođačem radova tvrtkom Goran graditeljstvo d.o.o. potpisan je 20. lipnja 2016. na Veprincu.