Grad Opatija
Službene stranice

Zahtjevi za UTZ preglede

Datum: 16.4.2018.

Obavještavaju se građani da se od danas zaprimaju zahtjevi za UTZ preglede.

Zainteresirani građani trebaju popuniti zahtjev i predati ga u pisarnicu i nakon što se u nadležnom odjelu izvrši provjera, vaučer će biti moguće preuzeti također u pisarnici Grada.

Zahtjev se može popuniti i on-line na web stranicama Grada Opatije, a potvrdu će korisnici dobiti na mail adresu koju su unijeli u obrazac.

Nakon podizanja vaučera, građani će se morati telefonski naručiti na pregled u Poliklinici Dental, na broj telefona 051 634 313, svakog dana od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati.