Grad Opatija
Službene stranice

Zaključak o utvrđivanju Nacrta Plana gospodarenja otpadom

Datum: 24.1.2018.

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom («Narodne novine» br. 94/13 i 73/17), Gradonačelnik Grada Opatije, donosi

 

 

                                                           Zaključak

                        o utvrđivanju Nacrta Plana gospodarenja otpadom

                                    Grada Opatije za razdoblje 2017.-2022.

                                                       za javni uvid

 

 

1. Utvrđuje se Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Opatije za razdoblje 2017.-2022. godine, za javni uvid.

 

2. Javni uvid će početi  24.01. 2018. i trajat će do zaključno 22. 02. 2018. godine.

 

3. Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Opatije bit će, za trajanja javnog uvida, dostupan na službenim stranicama Grada Opatije, izložen u prostorijama Grada Opatije u Opatiji, M. Tita 3 (Upravni odjel za komunalni sustav, II. kat, Ksenija Gunja, dipl. iur.), radnim danom i to od ponedjeljka do petka u vremenu od 9,00 do 15,00 sati.

 

4. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Nacrt Plana mogu se do kraja javnog uvida upisivati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida ili dostaviti u pisanom obliku na adresu Grad Opatija, M.Tita 3., 51410 Opatija, odnosno na mail adresu: ksenija.gunja@opatija.hr

 

5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Novom listu, te oglasnoj ploči i na web stranici Grada Opatije.

 

 

 

                                                                                                  Gradonačelnik

                                                                                                 Ivo Dujmić, ing.