Grad Opatija
Službene stranice

Obavijest o radovima - Opatija

Datum: 5.10.2018.

Obavještavamo građane o izvođenju ispitivanja vodonepropusnosti javne sanitarne odvodnje na području grada Opatije u razdoblju od 09.10. do 26.10. na sljedećim lokacijama:

- Ulica Dr. Matka Laginje

- Stubište Miroslava Krleže

- Stubište Dr. Vande Ekl

- kolektor koji prolazi pored i ispod objekta na adresi M. Tita 55

- Stubište Joakima Pilata

- Ulica Mileve Sušanj

- Šetalište M. Tentora od k.br. 2 do 8

- Kolektor od R.K.Jeretova 13 do Andrije Štangera 30

- Stubište Baredine

Naručitelj ispitivanja su Liburnijske vode d.o.o., a izvođač Vilmet d.o.o.