Grad Opatija
Službene stranice

Obavijest o radovima - Opatija

Datum: 26.3.2019.

Obavještavamo o radovima dana 26.ožujka 2019. od 11 do 16 sati na otklanjanju kvara na kabelskoj mreži na lokacijama od Hotela Mozart do ulice Poginulih hrvatskih branitelja, uključujuči i ulicu Poginulih hrvatskih branitelja te u Ulici Dantea Alighieria. Radove izvodi Kabel Kanal d.o.o.