Grad Opatija
Službene stranice

Obavijest o radovima - Opatija

Datum: 14.5.2019.

Obavještavamo o radovima na sanaciji oštećenog asfaltnog nogostupa u Opatiji na adresi Nova cesta k.br. 232 (autobusno ugibalište) koji će se izvoditi od 15. 5. do 17. 5. 2019. u vremenu od 8,00 do 18,00 sati. Naručitelj radova je Grad Opatija, a izvođač Komunalac d.o.o. Tijekom radova promet će se odvijati nesmetano.