Grad Opatija
Službene stranice

Obavijest o radovima - Opatija

Datum: 16.5.2019.

Obavještavamo da će se od 16. 05. 2019. pa do 24. 05. 2019. (ovisno o vremenskim uvjetima), na državnoj cesti D66 (na Novoj cesti, od k.br. 112 do k.br. 84) dionica vršiti čišćenje i CCTV inspekcija javne sanitarne odvodnje, prema Suglasnosti Hrvatskih cesta d.o.o. Izvođač čišćenja i CCTV inspekcije su Liburnijske vode d.o.o.