Grad Opatija
Službene stranice

Obavijest o radovima - Opatija

Datum: 1.6.2020.

Najavljujemo početak radova na ugradnji zdenaca, ormarića i stupova zbog priključka na javnu elektroničku komunikacijsku mrežu na 40 lokacija u Gradu Opatiji. Uslijed radova će doći do privremenog zauzimanja javno prometnih površina te privremene regulacije prometa.

Lokacije su:

M.Tita 198, M.Tita 174, Veprinački put 4, Stubište dr. Vande Ekl, Poginulih hrvatskih branitelja 21, Pave Tomašića 10/2, Radnička ulica 2/1, M.Tita 53, Ulica Feliksa Peršića, M.Tita 22, Nova cesta 68/1, Kosićevo 7, Andrije Štangera 58, Andrije Štangera 43, Dr. Ivana Pošćića 5, Nova cesta 26, Tošina 16, Giuseppea Verdija 23, Nova cesta 10/1, Matuljska cesta 4, Put za Matulji 28, Put za Matulji 13, Pobarska cesta 6, Dragi 14, Varljenska cesta 33C, Put za Forticu 1A, Pužev breg 5, Pužev breg 33, Emila Bošnjaka 10, Antona Dminaka 14, Antona Dminaka 29, Antona Dminaka 49, Nova cesta 124, Šetalište Carmen Sylve 12, Nova cesta 112, Ulica 9. rujna, Stubište Valvasora 8, Nova cesta 69, Nova cesta 190, Nova cesta 258,

Investitor je tvrtka Rune Crow d.o.o. iz Veprinca, a radove izvodi Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. iz Zagreba.