Grad Opatija
Službene stranice

Obavijest o radovima - Volosko

Datum: 9.5.2018.

Iz Elektroprimorja Rijeka, obavještavaju građane da će se zbog kvara na podzemnom kabelu vršiti hitni iskop prometnice ŽC 5053 na dionici između križanja sa D66 i groblja Opatija.

Zbog hitnosti otklanjanja kvara, radovi su započeli danas u 15,00 sati i dovršiti ih u roku od 2-3 sata.