Grad Opatija
Službene stranice

Marina Gašparić

Marina Gašparić izabrana je 31. 05. 2009.

Ponovo je izabrana je 19. svibnja 2013.

Kontakti:

telefon: 051 701 322 ili 051 680 118

Fax. 051 701 316

mail: marina.gasparic@opatija.hr

Zamjenica gradonačelnika Marina Gašparić građane/stranke prima UTORKOM od 9h do 12h.

  • Termin prijema  potrebno je ranije zakazati, i to putem telefona na broj 680 118 ili e- mailom grad.opatija@opatija.hr

 

 

 

Fernando Kirigin

Izabran je 19. svibnja 2013.

Kontakti:

telefon: 051 701 322 ili 051 680 161

Fax. 051 701 316

mail: fernando.kirigin@opatija.hr

 

Zamjenik gradonačelnika Fernando Kirigin građane/stranke prima SRIJEDOM od 9h do 12h.

  • Termin prijema  potrebno je ranije zakazati, i to putem telefona na broj 680 118 ili e- mailom grad.opatija@opatija.hr