11. sjednica Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene  novine Primorsko-goranske županije“ br. 17/21)

S A Z I V A M

11. sjednicu Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša Grada Opatije koja će se održati 27. veljače 2024. godine (utorak) s početkom u 18.00 sati u Gradskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeć

D N E V N I   R E D:

  1. Usvajanje zapisnika s 9. i 10. sjednice Odbora
  2. Prijedlog Odluke o davanju jamstva i suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Opatija 21 d.o.o

 

PREDSJEDNICA ODBORA
Dr.sc. Neva Slani, v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija