12. sjednica Odbora za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravna pitanja

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 17/21)

S A Z I V A M

12. sjednicu Odbora za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravna pitanja koja će se održati
12. prosinca 2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 16,30 sati u Gradskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D :

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice
 2. Prijedlog Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2023. godinu
  Izvjestitelj: Filip Vlah
 3. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
  Izvjestitelj: Filip Vlah
 4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
  Izvjestitelj: Filip Vlah
 5. Prijedlog Programa utroška šumskog doprinosa za 2023. godinu
  Izvjestitelj: Filip Vlah
 6. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2023. godini
  Izvjestitelj: Filip Vlah
 7. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa zaštite divljači Grada Opatije za razdoblje do 31.ožujka 2031. godine
  Izvjestitelj: Filip Vlah
 8. Razno.

 

               PREDSJEDNIK ODBORA
Mladen Žigulić, v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija