14. sjednica VMO Belveder – 25. 11. 2022.

Sazivam 14. sjednicu Vijeća mjesnog odbora Belveder za 25. studenog (petak) 2022. godine s početkom u 18,00 sati u prostorijama  MO Belveder, M. Tita  60/3

Predlažem  sljedeći

DNEVNI  RED:

  1. Usvajanje predloženog dnevnog reda – izvjestitelj: Sušanj Z.
  2. Usvajanje zapisnika  13. sjednice VMO, održane 03. 11. 2022. god. – izvjestitelj: Denona L.
  3. Organizacija druženja građana  MO Belveder – izvjestitelji članovi VMO
  4. Informacije  a) o organizaciji Sv. Nikole 2022. – izvjestitelji: Sušanj Z. i Kurti D., b) o komunalnom uređenju – izvjestitelj: Sušanj Z.
  5. Razno

Predsjednik  VMO Belveder

Zdenko Sušanj v.r.

Opatija