17. sjednica Odbora za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravna pitanja

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 17/21)

S A Z I V A M

17. sjednicu Odbora za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravna pitanja koja će se održati 24. srpnja 2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 17,30 sati u Gradskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D :

 1. Usvajanje zapisnika s 16. sjednice
 2. Prijedlog odluke o imenovanju novonastale ulice (kolnopješakog puta)  radnog imena „Trinajstovica“ u Opatiji u Ulicu Stojana Osojnaka
  Izvjestitelj: Filip Vlah, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
 3. Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva na k.č. 526 k.o. Opatija trgovačkom društvu Opatija 21 d.o.o.
  Izvjestiteljica: Mirna Pavlović-Vodinelić, pročelnica Upravnog odjela za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom
 4. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u k.o. Ičići
  Izvjestiteljica: Mirna Pavlović-Vodinelić, pročelnica Upravnog odjela za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom
 5. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u k.o. Volosko
  Izvjestiteljica: Mirna Pavlović-Vodinelić, pročelnica Upravnog odjela za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom
 6. Prijedlog odluke o kupnji nekretnine u k.o. Vasanska
  Izvjestiteljica: Mirna Pavlović-Vodinelić, pročelnica Upravnog odjela za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom

PREDSJEDNIK ODBORA

                                     Mladen Žigulić, v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija