19. sjednica Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije (“Službene novine primorsko-goranske županije“ br. 17/21) sazivam

 

19. SJEDNICU KOMISIJE ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST
koja će se održati 8. travnja 2024. godine (ponedjeljak) s početkom u 17.30 sati u uredu pročelnika UO za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
(zgrada gradske uprave, Opatija, M. Tita 3 – II kat)

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

 1. Usvajanje zapisnika s 18. sjednice Komisije
 2. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Opatije za vremensko razdoblje 2024.-2028. godine
  Izvjestitelj: Pročelnik Filip Vlah
 3. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Opatije za 2023. godinu i Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Opatije za 2024. godinu
  Izvjestitelj: Zapovjednik JVP Opatija
 4. Prijedlog Statuta Osnovne škole “Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija
  Izvjestiteljica: ravnateljica Osnovne škole
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama drugih osnivača te u obrtima registriranim za čuvanje djece
  Izvjestiteljica: Pročelnica Tamara Sergo
 6. Prijedlog Programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2024. godini
  Izvjestiteljica: Pročelnica Astra Gašparini
 7. Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Grada Opatije za 2024. godinu
  Izvjestiteljica: Pročelnica Astra Gašparini

 

                                                                                                       PREDSJEDNIK KOMISIJE
Kristian Tončić, v.r.

 

Opatija