Poziv na 2. sjednicu Komisije za izbor i imenovanja

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 17/21)

 

S A Z I V A M

 2. sjednicu Komisije za izbor i imenovanja koja će se održati 28. srpnja 2021. godine (srijeda) s početkom u 17,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

D N E V N I   R E D:     

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice
  2. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije

 

       PREDSJEDNICA KOMISIJE

                                          Sanda Grčević, v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija