22. sjednica Odbora za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravna pitanja

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije (“Službene novine primorsko-goranske županije“ br. 17/21)

 

S A Z I V A M

22. sjednicu Odbora za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravna pitanja koja će se održati
8. travnja 2024. godine (ponedjeljak) s početkom u 17.00
sati u Gradskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D :

  1. Usvajanje zapisnika s 21. sjednice
  2. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Opatije za 2023. godinu i Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Opatije za 2024. godinu
    Izvjestitelj: Zapovjednik JVP Opatija
  3. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Opatije za vremensko razdoblje 2024.-2028. godine
    Izvjestitelj: Pročelnik Filip Vlah
  4. Prijedlog Zaključka o podnošenju zahtjeva za povjeravanje ovlaštenja za davanje koncesije na pomorskom dobru za područje plaže Slatina i područje Pančere
    Izvjestitelj: Pročelnik Filip Vlah

 

                                 PREDSJEDNIK ODBORA
Mladen Žigulić, v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija