3. sjednica Komisije za pitanja boraca antifašističkog i domovinskog rata

 

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 17/21)


S A Z I V A M

3. sjednicu Komisije za pitanja boraca antifašističkog i domovinskog rata koja će se održati
22. rujna 2023. godine (petak) s početkom u 12,00 sati u Gradskoj vijećnici.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D:

  1. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice
  2. Problematika financiranja za redovni rad udruga antifašističkih boraca i antifašista te dragovoljaca i veterana domovinskog rata sa sjedištem na području Grada Opatije

 

PREDSJEDNCA KOMISIJE
Suzana Ivaničić, v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija