3. sjednica Odbora za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravna pitanja

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 17/21)

S A Z I V A M

 

  1. sjednicu Odbora za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravna pitanja koja će se održati 02. studenog 2021. godine (utorak) s početkom u 16,30 sati u Gradskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

  1. Prijedlog Odluke o razvrgnuću suvlasničke zajednice isplatom za 2/3 dijela k.č. 1140, k.o. Opatija

    Izvjestitelj: Iva Kalanj Kiš

  1. Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala Komunalnog društva „Autotrolej“ d.o.o. Rijeka uplatom novog poslovnog udjela i ulasku Grada Opatije u njegovu vlasničku strukturu

    Izvjestitelj: Filip Vlah

  1. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2022. godini

    Izvjestitelj: Filip Vlah

  1. Razno

PREDSJEDNIK ODBORA

Mladen Žigulić, v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija