2. sjednica Odbora za proračun i financije

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 17/21)

 

S A Z I V A M

2. sjednicu Odbora za proračun i financije koja će se održati 09. prosinac 2021. godine (četvrtak) s početkom u 18,00 sati u prostoru Gradske vijećnice.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

  1. Zapisnik sa prethodne sjednice (27. rujna 2021.)
  2. Prijedlog Proračuna Grada Opatije za 2022.g. i projekcije za 2023.g. i 2024.g.
  3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2022.g.
  4. Razno

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA
Milovan Šepić, v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija