2. sjednica Odbora za mjesnu samoupravu

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 17/21)

 

S A Z I V A M 

2. sjednicu Odbora za mjesnu samoupravu koja će se održati

24. siječnja (ponedjeljak) s početkom u 17,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D :  

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice
  2. Rasprava i prijedlozi na dokumenat: Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. Radni materijal prijedlog odluke
  3. Razno

 

 

                                                                                                       PREDSJEDNIK ODBORA
Igor Matković, v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija