8. sjednica Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije

Na temelju članka 22. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 17/21) i članka 19. Odluke o javnim priznanjima Grada Opatije (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 37/15 i 32/19) sazivam

8. SJEDNICU OCJENJIVAČKOG SUDA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA OPATIJE

koja će se održati 25. travnja 2024. godine (četvrtak) s početkom u 18,00 sati u Gradskoj vijećnici.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D:

  1. Usvajanje zapisnika s 7. sjednice Ocjenjivačkog suda
  2. Rasprava o predloženim kandidatima za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije i utvrđivanje Prijedloga za Gradsko vijeće

 

PREDSJEDNIK OCJENJIVAČKOG SUDA
Ante Štampalija, v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija