Amerikanski vrtovi: instalirana konstrukcija nathodnika iznad Nove ceste

Konstrukcija novog nathodnika koji spaja novu-staru turisticku atrakciju Opatije, Amerikanske vrtove sa pješackom zonom, postavljena je preko Nove ceste, iznad Rakovceve ulice. Kao što je javnost bila obavještena o radovima koji su se izvodili zadnjih dana, uslijed cega se promet odvijao otežano uz posebne uvjete regulacije, rijec je o gradnji nathodnika koji ce omoguciti siguran prolaz pješaka koji žele posjetiti amerikanske vrtove. U fotogaleriji donosimo prikaz radova po fazama na izgradnji, konkretno postavljanju konstrukcije nathodnika, a u narednim danima izvodit ce se preostale faze radova do finalne  realizacije nathodnika, cija ce gradnja biti uskoro i kompletno završena.

Opatija