Autotrolej d.o.o.

Autotrolej d.o.o.

KD Autotrolej d.o.o. Rijeka javni je gradski i prigradski prijevoznik putnika na području Grada Rijeke i okolice. Prometuje na 50 linija i povezuje 13 gradova i općina. 

KD Autotrolej d.o.o. Rijeka zajedničko je Društvo Grada Rijeke,  kao većinskog vlasnika,  i susjednih gradova i općina: Grada Bakra, Općine Čavle, Općine Jelenje, Grada Kastva, Općine Klana, Općine Viškovo, Općine Kostrena, Grada Kraljevice, Grada Opatije i Općine Matulji.

 
Direktor: Robert Mrvčić

KONTAKT

Školjić 15
HR - 51000 Rijeka
051 311 400
Opatija