Biračka mjesta u Opatiji za parlamentarne izbore 5. srpnja 2020.

Za izbore za zastupnike u Hrvatskom saboru koji ce se održati u nedjelju 5. srpnja 2020. u VIII. izbornoj jedinici na podrucju Grada Opatije odreduju se biracka mjesta: biracko mjesto broj 1. Opatija (prostorije Mjesnog odbora Opatija – Tošina,  Giuseppea Verdia 23) na kojem ce glasovati biraci s prebivalištem u ulicama: dr. Ante Mandica, dr. Ivana Pošcica 8-32 (parni), dr. Ivana Pošcica 17-33 (neparni), Giuseppea Verdija, Ivana Matetica Ronjgova, Kvarnerska cesta 36-44 (parni), Matuljska cesta, Nova cesta 2-38 (parni), Nova cesta 1-25 (neparni), Pavlovac, Put uz dol 6-20 (parni), Put uz dol 19-23 (neparni), Rikarda Katalinica Jeretova 2-16 (parni), Stubište Baredine 10/1-10/2 (parni), Stubište Baredine 3, Tošina, Vinka Zamlica 2.   biracko mjesto broj 2. Opatija Dom Liburnija (prostorije Mjesnog odbora Volosko, Andrije Štangera 48) na kojem ce glasovati biraci s prebivalištem u ulicama: Andrije Štangera, Brajdica, Crnikovica, dr. Andrije Mohorovicica, dr. Ivana Pošcica 2-6 (parni), dr. Ivana Pošcica 1-15 (neparni), Nova cesta 27-35 (neparni), Obala Frana Supila, Put uz dol 2-4 (parni), Put uz dol 1-17 (neparni), Rikarda Katalinica Jeretova 18-24 (parni), Rikarda Katalinica Jeretova 1-31 (neparni), Skradinj, Stubište Baredine 2-6 (parni), Stubište Baredine 1, Stubište Ivana Zavidica, Stubište Ljube Kuntarica, Stubište Rikarda Katalinica Jeretova, Stubište Stari put, Vološcanskih kapetana   biracko mjesto broj 3. Opatija (prostorije Mjesnog odbora Opatija – Kosovo, Kosicevo 7) na kojem ce glasovati biraci s prebivalištem u ulicama: 1. istarske cete, Castel San Pietro Terme, Davorina Trinajstica, Kosicevo, Nova cesta 40-64 (parni), Varljenska cesta   biracko mjesto broj 4. Pobri (prostorije Mjesnog odbora Pobri, Pobarska cesta 3) na kojem ce glasovati biraci s prebivalištem u ulicama: Dragi, Evicev put, Nova cesta 12f, Nova cesta 12e, Nova cesta 12d, Nova cesta 12b, Nova cesta 12a, Nova cesta 12c, Pobarska cesta, Put Dukino, Put za forticu, Put za Matulji, Put za Volosko, Put za Zupci, Pužev breg, Varljenska cesta   biracko mjesto broj 5. Ika (Društveni dom Ika, prostorije Mjesnog odbora Ika, Primorska ulica bb) na kojem ce glasovati biraci s prebivalištem u ulicama: Antona Brubnjaka, Borisa Zdrinšcaka, Emila Krajcara, Primorska, Put javorike, Put za brdo, Stubište Vrh Ike, Viktora Cara Emina, Opric: Cvjetni put 12-36 (parni), Konjsko, Lokva 50-56 (parni), Lokva 47-49 (neparni), Opric, Put biškupi, Put brace Honovica, Put Danijela Tominica, Put Opric, Put Perišici   biracko mjesto broj 6. Dobrec (škola, prostorije Mjesnog odbora Dobrec, Dobrec 20/c) na kojem ce glasovati biraci s prebivalištem u ulicama: Antici, Cesta Lovranska Draga 32n, Cesta Lovranska Draga 32i, Cesta Lovranska Draga 32l, Cesta Lovranska Draga 32j, Cesta Lovranska Draga 32c, Dobrec, Kožuli, Orbani, Sentinici   biracko mjesto broj 7. Veprinac (etno zbirka Veprinac, Veprinac – Stari grad 5) na kojem ce glasovati biraci s prebivalištem u ulicama: Mala Ucka, Vela Ucka: Poklon, Vela Ucka, Veprinac: Balaci, Boni, Falalelici, Gašparici, Guštici, Jurovici, Kalina, Katinici, Kolavici, Lucetici, Pehji, Perinici, Slavici, Stari grad, Šavroni, Šimetici, Škalnice, Škofi, Travicici, Tumpici, Vas, Vedež, Vlašici, Zagrad, Zatka, Zubinici   biracko mjesto broj 8. Poljane (Društveni dom, prostorije Mjesnog odbora Poljane, Poljane 67) na kojem ce glasovati biraci s prebivalištem u ulicama: Andreti, Anicici, Babiloni, Jakusi, Korici, Ladeti, Macuki, Menderi, Poljane, Puhari, Strmice, Sveti Petar, Šmiti, Šori, Špadici   biracko mjesto broj 9. Icici (osnovna škola, prostorije Mjesnog odbora Icici, Liburnijska cesta 30) na kojem ce glasovati biraci s prebivalištem u ulicama: 1. maja, 43. Istarske divizije, Antona Dminaka, Ulica bana Ivana Mažuranica, Brdo, Fantovo, Liburnijska, Mornarska, Mulandovo, Obalno šetalište Franje Josipa I., Omladinska, Poljanska cesta, Put kozji breg, Put za marinu, Put za Tivoli, Put za Veprinac, Ribarski put, Stubište dr. Josipa Martincica, Ulica bršljana, Ulica kamelija, Ulica pomoraca, Ulica ružmarina    biracko mjesto broj 10. Opatija (prostorije djecjeg vrtica Punta kolova, Antona Mihica 5/a) na kojem ce glasovati biraci s prebivalištem u ulicama: Antona Raspora, Antona Mihica, dr. Maxa Josepha Örtela 1-7 (neparni), Ulica maršala Tita 198-236 (parni), Ulica maršala Tita 141-191 (neparni), Nova cesta 212-258 (parni), Nova cesta 123-131 (neparni), Stanka Jurdane    biracko mjesto broj 11. Opatija (Villa Antonio, Nazorova br. 2) na kojem ce glasovati biraci s prebivalištem u ulicama: 9. rujna, Augusta Šenoe, Bože Milanovica, Dantea Alighieria, Drage Gervaisa, Eugena Kumicica, Ive Kirigina, Jurja Dobrile, Križišce, Ulica maršala Tita 78-140/3 (parni), Ulica maršala Tita 55-109 (neparni), Mate Balote, Nikole Tesle, Nova cesta 69-103 (neparni), Park Angiolina, Park Margarita, Park svetog Jakova, Pave Tomašica, Poginulih hrvatskih branitelja, Radnicka ulica, Stubište Borisa Papandopula, Stubište dr. Theodora Billrotha, Stubište dr. Vande Ekl, Stubište Dražica, Stubište Edite Stern, stubište Miroslava Krleže 3-5 (neparni), Svetog Florijana, Viktora Cara Emina, Vjekoslava Spincica, Vladimira Nazora, Zert    biracko mjesto broj 12. Opatija (prostorije Mjesnog odbora Vasanska, J. Rakovca 15) na kojem ce glasovati biraci s prebivalištem u ulicama: dr. Maxa Josepha Örtela 2-4 (parni), dr. Maxa Josepha Örtela 9-15 (neparni), Joakima Rakovca, Ulica maršala Tita 142-196 (parni), Ulica maršala Tita 111-139 (neparni), Nova cesta 154-210 (parni), Nova cesta 105-121 (neparni), Put Slavici, Put Vrutki, Put za Plahuti, Stubište Baredi, Trg Vladimira Gortana, Velog Jože, Veprinacki put    biracko mjesto broj 13. Opatija (prostorije Mjesnog odbora Opatija-Centar II, Vrutki 6) na kojem ce glasovati biraci s prebivalištem u ulicama: Borisa Želea, Emila Bošnjaka, Friedricha Juliusa Schülera, Jelenkin put, Mušicevac, Nova cesta 68-152 (parni), Put u Bregi, Put za Trbuhovac, Stubište Joakima Pilata, Stubište Juliusa Glaxa, Stubište Marušinac, Stubište Valvasora, Stubište Vincenta od Kastva, Šetalište Carmen Sylve, Ulica palmi, Veprinackog statuta, Vrutki    biracko mjesto broj 14. Opatija (gradska vijecnica), M. Tita 3 na kojem ce glasovati biraci s prebivalištem u ulicama: dr. Matka Laginje, Feliksa Peršica, Ive Kaline, Ulica maršala Tita 2-76/1 (parni), Ulica maršala Tita 1-53 (neparni), Mileve Sušanj, Nova cesta 37-67 (neparni), Prolaz Matka Brajše, Stubište Adeline del Mestri, Stubište Lipovica, Stubište Miroslava Krleže 2-8 (parni), Stubište Starina, Stubište Škrbici, Stubište Tomaševac, Šetalište Mate Tentora

Opatija