DOPUNA OGLASA

Pored prethodno objavljenih pravnih izvora za pripremanje kandidata za prijam u službu na odredeno vrijeme u Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša, dodaje se sljedeci Zakon: Zakon o lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) clanci 1.-6. (ukljucuje i cl. 6), 18.-20., 27.-56.c, 67.-72.

Opatija