Državni ured za reviziju: Grad Opatija učinkovito upravlja komunalnom infrastrukturom

Prema Izvješću Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti Upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije Grad Opatija dobio je ocjenu učinkovitog upravljanja komunalnom infrastrukturom. To je najviša ocjena koju su obavljenom revizijom ponijeli još jedino Grad Delnice i Općina Viškovo. Osam gradova i devet općina PGŽ-a dobilo je ocjenu učinkovito s potrebnim poboljšanjima, četiri grada i devet općina ocjenu djelomično učinkovito dok su tri općine dobile ocjenu neučinkovito.

Ovom revizijom analizirani su svi elementi upravljanja komunalnom infrastrukturom, odluke kojima je JLS regulirala komunalnu djelatnost poput evidentiranja građevina i uređaja komunalne infrastrukture, izvješća o stanju u prostoru, odluke o komunalnom doprinosu, komunalnoj naknadi, načina povjeravanja poslova i  analize godišnjih ugovora zaključenih s komunalnim društvima vezanih uz obavljanje povjerenih poslova.

Opatija