Epidemiološka situacija Opatija

S datumom 24. 11. 2021. na području Grada Opatije je evidentirano ukupno 89 aktivnih slučajeva, osoba oboljelih od COVID-a 19.

Opatija