Europe Goes Local u Opatiji

Grad Opatija je domaćin studijskog posjeta Europe Goes Local izaslanstva iz Armenije, Azerbajdžana, Gruzije i Moldavije.

Cilj je ovog susreta, održanog u prostorima Hubbazije, da kroz druženje gostima pobliže pojasnimo svoja iskustva u projektu EGL te kako danas Grad podupire rad s mladima.

Prikazani su primjere dobre prakse: Hubbazia, rad Odbora za mlade i Savjeta mladih Grada Opatije, a svoje aktivnosti prikazali su i predstavnici Udruga Žmergo i Kulturni front.

Prisutne je pozdravila zamjenica gradonačelnika Kristina Đukić.

U najveći europski projekt u području rada s mladima “Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level” kroz otvoreni poziv Agencije za mobilnost i programe EU uključeno je još 16 hrvatskih gradova, odabranih na temelju kvalitativne procjene iskazanog interesa. Uz Grad Opatiju, u ovaj su projekt ušli i Grad Belišće, Grad Crikvenica, Grad Čakovec, Grad Donja Stubica, Grad Gospić, Grad Koprivnica, Grad Križevci, Grad Ploče, Grad Pula-Pola, Grad Slatina, Grad Šibenik, Grad Umag – Umago, Grad Vinkovci, Grad Vrgorac i Grad Zagreb.

Uključenje u projekt Europe Goes Local odabranim gradovima pruža mogućnost stručnog usavršavanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini o radu s mladima te o ulozi i načinu na koji gradovi mogu podržati mlade i rad s mladima u svojim lokalnim zajednicama. Projekt osigurava višemjesečnu stručnu podršku prilagođenu individualnim potrebama svakoga uključenog grada u području sustava rada s mladima, mogućnost sudjelovanja na studijskim posjetima te aktivnostima nacionalnog i međunarodnog umrežavanja s raznim dionicima.

Projekt Europe Goes Local najveći je europski projekt u području rada s mladima te se provodi uz financijsku potporu programa Erasmus+. Osnovni je cilj poboljšati kvalitetu rada s mladima, posebice kroz jačanje suradnje između različitih dionika na lokalnoj razini – predstavnika jedinica regionalne i lokalne samouprave te osoba aktivnih u radu s mladima.

Fotogalerija

Opatija