Balinjerada Opatija

Lokacija: Ulica m. Tita
Datum održavanja: 12.02.2023 10:00
Uzbudljivo natjecanje vozila na „balinjerama“ ili kugličnim ležajevima koja velikim brzinama jure u spustu niz glavnu ulicu
06.12.2023.
Kongres
Centar Gervais
07.12.2023.
Wonka TITL
Centar Gervais
08.12.2023.
08.12.2023.
Plesni klub Dance Queen
Ljetna pozornica
Opatija