Mandrać 2023.

Lokacija: Mandrać, Volosko
Datum održavanja: 26.08.2023.

MANDRAĆ 2023. / MANDRACCHIO 2023

Iako je Volosko tek dio grada Opatije, ono oduvijek ima svoj samostalni identitet. Snažan lokalpatriotski naboj odlika je žitelja ovog kvarnerskog mjesta, a karakter ponosnih ljudi u kombinaciji s primorskom starogradskom arhitekturom uskih isprepletenih uličica koje prate strmu konfiguraciju reljefa, obilježje je koje svaki posjetitelj doživljava vrlo šarmantnim.

Gospodarski život koji je kroz stoljeća prošao metamorfozu od ribarenja kao egzistencijalnog preduvjeta do ugostiteljske meke u obliku promenade vrhunskih restorana, uvijek je svoj centar imao u maloj lučici – mandraću. Turizam je zamijenio ribarenje, hedonizam golu egzistenciju, no jedna je konstanta i dalje tu: mandrać i danas stoji kao svjedok, čak i spomenik nekim prošlim vremenima.

Nakon gotovo četiri desetljeća tradicije možemo reći da je „Mandrać“ mandraću, spomenik – spomeniku. Posljednjeg vikenda u kolovozu, po 36. put, lučica – mandrać će ugostiti međunarodni slikarski natječaj „Mandrać“ i (p)ostati nezaobilaznim odredištem za mnoge likovne majstore i one koji se tako osjećaju. Najprije će svoje umijeće međusobno, publici i stručnom međunarodnom žiriju predstaviti djeca u subotu, 26. kolovoza na „Malom Mandraću“, a dan kasnije, u nedjelju 27. kolovoza svi zainteresirani natjecat će se izlažući gotove radove za nagradu „Mandrać 2023“ ili pak slikajući na licu mjesta za nagradu „Ex Tempore 2023“.  Svi su pozvani na našu „feštu od kista“ uz obvezni dress code – osmijeh na licu i platno pod rukom.

Dobrodošli!


PROGRAM:

Subota, 26. kolovoza 2023. „MALI MANDRAĆ 2023.“

9 – 12 sati – prijavljuju se djeca do 14 godina starosti; sudionici preuzimaju podloge prilikom prijave na pultu organizatora, a pribor za slikanje mogu donijeti sami, prema svom odabiru. Djeca se natječu u dvije kategorije: od 5 do 9 godina te od 10 do 14 godina starosti

do 12 sati – gotovi radovi koji konkuriraju za nagrade „Mali Mandrać 2023.“ predaju se na pultu organizatora

12 sati – program za djecu: predstava na engleskom jeziku uz hrvatske titlove „Story of the Winged Horse“ u izvedbi Kazališta na engleskom jeziku za djecu i mlade Pygmalion iz Voloskog

13 sati – dodjela priznanja i proglašenje nagrađenih od strane međunarodnog stručnog žirija  

20 sati  – aukcija slika akademskog slikara Claudia Franka i koncert: Claudio Frank (violina), Esperanza Claudia Frank (violina) i Natalya Marycheva (klavijature)

 

Nedjelja, 27. kolovoza 2023. „MANDRAĆ 2023.“

9 – 12 sati – prijave autora i radova za nagrade u kategorijama „Mandrać 2023.“ i „Ex Tempore“ na pultu organizatora

13 sati – autori koji stvaraju na licu mjesta u kategoriji „Ex Tempore“ moraju izložiti svoje radove s oznakom organizatora na prostoru lukobrana Volosko na procjenu međunarodnom stručnom žiriju

19 sati – proglašenje pobjednika i svečana dodjela nagrada

20 sati – koncert: Boris Štok Acoustic

 

PROPOZICIJE ZA „MANDRAĆ 2023.“ I „EX TEMPORE“:

I. Međunarodni slikarski natječaj „Mandrać 2023.“ održat će se 27. kolovoza 2023. godine na otvorenim prostorima luke Volosko – mandraća, prilaznim uličicama i skalinama.

II. Pravo sudjelovanja imaju punoljetni autori iz zemlje i inozemstva koji se prijave na pultu organizatora 27. kolovoza od 9 do 12 sati, u skladu s ovim propozicijama.

III. Svaki sudionik može izložiti neograničeni broj slika na lokacijama „Mandraća 2023.“, na način da postavljanjem ne oštećuje kućne fasade, odnosno mjesto izlaganja. Izložene slike obilježene oznakom organizatora konkuriraju za nagradu „Mandrać 2023“. Međunarodni stručni žiri će u periodu između 12 i 18 sati obilaziti lokacije „Mandraća 2023.“.

IV. Slikari koji stvaraju na licu mjesta i time konkuriraju za nagrade „Ex Tempore“ dužni su prilikom prijave na pultu organizatora ovjeriti praznu slikarsku podlogu te gotove radove obilježiti oznakom organizatora i izložiti na lukobranu u nedjelju, 27. kolovoza 2023. u 13 sati.

V.  Odluke o pobjednicima po kategoriji donosi međunarodni stručni žiri koji imenuje organizator. Prvonagrađeni radovi u obje kategorije, „Mandrać 2023“ i „Ex Tempore“, nakon proglašenja pobjednika ostaju u trajnom vlasništvu organizatora.

VI. Međunarodni stručni žiri dodijelit će sljedeće nagrade u neto iznosu:


Nagrade „Mandrać 2023.“:

– Prva nagrada 2.800,00 EUR; / – Druga nagrada 1.000,00 EUR; / – Treća nagrada 600,00 EUR  

Nagrade „Ex Tempore“:

– Prva nagrada 2.000,00 EUR; / – Druga nagrada 750,00 EUR; / – Treća nagrada 350,00 EUR 

Festival Opatija organizirat će zajedničku izložbu pobjednika u obje kategorije u Umjetničkom paviljonu „Juraj Šporer“ u Opatiji, u periodu od 14. listopada do 5. studenog 2023. godine.

VIl. Organizacijski odbor „Mandrać 2023.“ zadržava pravo tumačenja ovih propozicija.

 

**ITALIANO**

PROGRAMMA:

Sabato, 26 agosto 2023 “PICCOLO MANDRACCHIO 2023”

9:00 -12:00 – iscrizioni per i bambini entro i 14 anni d’età; al momento delle iscrizioni i partecipanti ritirano la base da disegno presso la bancarella dell’organizzatore e possono utilizzare i propri accessori da disegno. I bambini competono in due categorie: dai 5 ai 9 anni e dai 10 ai 14 anni

entro le ore 12:00 – consegna dei lavori che concorreranno alla premiazione della competizione “Piccolo Mandracchio 2023” all’organizzatore

ore 12:00 – programma per bambini: spettacolo teatrale in inglese con sottotitoli in croato „Story of the Winged Horse“ eseguito dal Teatro inglese per bambini e giovani Pygmalion da Volosca

ore 13:00 – assegnazione dei premi e proclamazione dei vincitori da parte della giuria internazionale di esperti

ore 20:00 – asta di quadri del pittore accademico Claudio Franka e concerto: Claudio Frank (violino), Esperanza Claudia Frank (violino) i Natalya Marycheva (pianino)

Domenica, 27 agosto 2023 “MANDRACCHIO 2023”

9:00-12:00 – iscrizione degli autori e delle opere d’arte presso la bancarella dell’organizzatore per la premiazione nelle categorie “Mandracchio 2023” e “Ex Tempore”

ore 13:00 – gli autori che partecipano alla categoria “Ex Tempore” devono esporre le loro opere
contrassegnate dal simbolo dell’organizzatore presso lo spazio del frangiflutti di Volosca per la valutazione da parte della giuria internazionale di esperti

ore 19:00 – proclamazione dei vincitori e cerimonia di premiazione

ore 20:00 – concerto: Boris Štok Acoustic

 

LINEE GUIDA DEL “MANDRACCHIO 2023” E “EX TEMPORE”:

I. Il concorso internazionale di pittura “Mandracchio 2023” si terrà il 27 agosto 2023 nei luoghi aperti del porticciolo di Volosca – mandracchio, vicoli e scalinate.

II. Hanno il diritto di partecipare gli autori croati e stranieri adulti che si iscrivono presso la bancarella dell’organizzatore il 27 agosto dalle 9:00 alle 12:00 in conformità con queste linee guida.

III. Ogni partecipante può esporre un numero illimitato di opere in tutto lo spazio adibito alla manifestazione “Mandracchio 2023”, affinché non danneggi le facciate degli edifici ovvero il luogo di esposizione. Le opere esposte e contrassegnate dal simbolo dell’organizzatore competono per il premio “Mandracchio 2023”. La giuria internazionale effettuerà un sopralluogo delle location del “Mandracchio 2023” tra le ore 12:00 e le 18:00.

IV. Gli artisti che creano le loro opere in loco e quindi partecipano alla competizione “Ex Tempore” devono certificare la base da disegno presso l’organizzatore e contrassegnare le opere terminate con il simbolo dell’organizzatore nonché esporle sul frangiflutti domenica, 27 agosto 2023 alle ore 13:00.

V. A scegliere i vincitori nelle rispettive categorie sarà una giuria internazionale di esperti nominata dall’organizzatore. Le opere vincitrici in entrambe le categorie, dopo la cerimonia di premiazione restano di proprietà permanente dell’organizzatore.

VI. La giuria internazionale di esperti assegnerà i seguenti premi:

Premio “MANDRACCHIO 2023”:

– Primo premio 2.800,00 EUR; / – Secondo premio 1.000,00 EUR; / – Terzo premio 600,00 EUR.

Premio “EX TEMPORE”:

– Primo premio 2.000,00 EUR; / – Secondo premio 750,00 EUR; / – Terzo premio 350,00 EUR.

Festival Opatija organizzerà una mostra congiunta dei vincitori di entrambe le categorie nella galleria d’arte Juraj Šporer ad Abbazia dal 14 ottobre al 5 novembre 2023.

VII. Il Comitato organizzatore “Mandrać 2023” si riserva il diritto di interpretare le linee guida.

21.05.2024.
Savršeni dani
Centar Gervais
22.05.2024.
23.05.2024.
24.05.2024.
HIP HOP Unite
Sportska dvorana Marino Cvetković
24.05.2024.
Garfield
Centar Gervais
Opatija