GOSTI IZ BALATONFUREDA UPOZNALI VEPRINAC KAO TURISITIČKU ATRAKCIJU OPATIJE

Proslavu znacajnog jubileja 170. obljetnice rodenja turizma Opatije uvelicali su i gosti iz opatijskih zbratimljenih gradova. Tako ovih dana u Opatiji borave prijatelji iz madarskog grada Balatonfureda koji su u petak navecer posjetili i Veprinac, zanimljiv, autohtonu i originalnu turisticku mikrolokaciju. Gradonacelnik Ivo Dujmic s gostima je obišao znamenitosti Veprinca, te ih upoznao sa nastojanjima Grada da se Veprinac turisticki revalorizira. U sklopu posjeta Verpincu gosti iz Madarske imali su priliku upoznati se i sa etno zbirkom postavljenom u staroj jezgri mjesta, za ciju je realizaciju uz pomoc Grada Opatije zaslužno KD Leprinac, ciji su predstavnici sa bogatom povješcu Veprinca upoznali madarske goste.

Opatija