Grad Opatija u prvih tri posto općina, gradova i županija po transparentnosti

Prema najnovijim rezultatima Grad Opatija nalazi se u tri posto jedinica lokalne samouprave ocijenjene kao izrazito transparentne, dok su bodovi medu predvodnicima zgusnuti i s tijesnim razlikama. Prema svim mjerenim indikatorima, ciji je opseg tijekom istraživanja 2011./2012. proširen u odnosu na prvo istraživanje obavljeno 2009. Grad Opatija ukupno je u posljednjem istraživanju ocijenjen sa 8,99 bodova.  U odnosu na prvo istraživanje provedeno 2009. kada je Grad Opatija osvojio ukupno 8,50 bodova, prema rezultatima najnovijeg istraživanja napredovao je osvojivši  8,99 bodova. Usporedba je napravljena iskljucivo na istim indikatorima i po istoj formuli koja je korištena za 2009. godinu, kako bi se usporedivalo usporedivo, pa rezultat komparativne analize odstupa od ukupna rezultata. Rezultati su predstavljeni danas na konferenciji o važnosti transparentnosti rada jedinica lokalne i regionalne samouprave u Novinarskom domu u Zagrebu.   LOTUS 2011/12 je drugo sustavno istraživanje u Republici Hrvatskoj, provedeno u svim gradovima i opcinama, te županijama (njih 576), s ciljem analize aktualnog stanja te usporedbe napretka ili nazatka u podrucjima transparentnosti u radu jedinica lokalne i regionalne samouprave, s obzirom na izmjenu zakonskog okvira i direktan izbor (grado)nacelnika i župana. Dodatno, u istraživanju 2011. godine proširena je dimenzija koja se odnosi na suradnju s civilnim društvom. Informacije su za potrebe istraživanja prikupljane uvidom u statute gradova/opcina te poslovnike vijeca i skupštine; putem upitnika koji je poslan svim gradovima/opcinama, pregledom službenih internetskih stranica te direktnim kontaktom putem telefona, navodi se na stranicama Gonga.

Opatija