Projekti u pripremi

Sportsko-rekreacijski centar Poljane

Za projekt SRC Poljane očekuje se dobivanje građevinske dozvole nakon čega će uslijediti  prijava sufinanciranja projekta na neki od EU programa.

Dogradnja vatrogasnog doma na Učki

DVD-u Učka u srpnju 2021. dodijeljena je potporu u iznosu od 215.000 kuna za dogradnju garaže za vatrogasna vozila. Projekt će biti financiran preko LAG-a “Terra liburna” kroz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Izgradnja Vatrogasnog doma Opatija

Početkom 2020. Javna vatrogasna postrojba Opatija dobila je građevinsku dozvolu za izgradnju vatrogasnog doma. Izgradnja se planira financirati iz nekog od EU programa.

Grad Opatija, Javna vatrogasna postrojba Opatija i Hrvatske ceste d.o.o. potpisali su Sporazum o suradnji i reguliranju međusobnih prava i obveza u svezi rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC66 u Opatiji u sklopu izgradnje opatijskog Vatrogasnog doma. JVP Opatija je naručila izradu projekte dokumentacije te je u tijeku ishođenja građevinske dozvole. Grad Opatija se Sporazumom obvezao riješiti sve imovinsko-pravne odnose u vezi realizacije planiranog zahvata te, nakon završetka radova, preuzeti održavanje dijelova ceste koji nisu u nadležnosti Hrvatskih cesta.

Investitor u rekonstrukciji raskrižja bit će Hrvatske ceste koje će, prema procijeni, to stajati 1,1 milijun kuna bez PDV-a.

II. faza opremanja interpretacijskog centra dr. Andrija Mohorovičić – MOHO centar u Voloskom

Trenutno je u izradi finalna izvedbena projektna dokumentacija za potrebe II. faze opremanja centra. Izvedbena projekta dokumentacija obuhvaća izvedbeni projekt interijera i izložbenog namještaja, izvedbeni projekt oblikovanja i tehničkog rješenja maketa znanstvenih eksperimenata i edukacijskih igračaka, izvedbeni projekt multimedije, izvedbeni projekt grafičke opreme izložbenog postava i priprema i obrada građe te proizvodnja testnog materijala. Opremanje prostora planira se kroz sufinanciranje iz EU programa.

Opatija