Gradonačelnik Ivo Dujmić na sastanku u Državnoj geodetskoj upravi

Ovaj je sastanak iniciran kako bi gradonacelnik Dujmic ukazao na problematiku oko izlaganja katastarske izmjere, posebno s naglaskom na cinjenicu da je sadašnje stanje neodrživo i da se trebaju osigurati dodatni kadrovi za provedbu izlaganja katastarske izmjere.   Važece zemljišne knjige i katastarski planovi na podrucju Grada Opatije u izuzetno su lošem stanju i u velikoj mjeri odstupaju od  stanja na terenu, ocjenjuje gradonacelnik Dujmic.To predstavlja trajnu kocnicu razvoja u realizaciji investicija na podrucju Grada, te toliko željenom otvaranju novih radnih mjesta.   Grad Opatija je do sada utrošio  5.109.360 kn na aktivnostima izrade katastra gradskih nekretnina. Nakon dvogodišnjeg urgiranja Grada Opatije, u studenom 2011 godine zapocelo je javno izlaganje za prvu katastarsku opcinu Ika-Opric.   Zbog izostanka  adekvatnih kadrova koje  treba osigurati  Državna geodetska uprava javno izlaganje ne ide ocekivanom brzinom te ukoliko se nešto ne poduzme – katastarski planovi i zemljišne knjige nece biti sredeni ni u narednih 10 godina.

Opatija