Gradonačelnik održao sastanak s predstavnicma MO Punta Kolova

U petak je u uredu gradonacelnika održan sastanak s predstavnicima Mjesnog odbora Punta Kolova na kojem su uz gradonacelnika bili i direktor tvrtke Komunalac Ervino Mrak te procelnik UO za komunalni sustav Miljenko Ujcic. Povod sastanku bila je peticija upucena Gradu što su je potpisali stanovnici s podrucja MO Punta Kolova, izražavajuci svoje protivljenje najavljenoj gradnji reciklažnog dvorišta na tom podrucju, koje je Grad vec planirao, najavio i dogovorio izvodenje radova. S obzirom na stavove osoba potpisnika peticije taj je postupak sada zaustavljen,  kako bi se sve strane detaljno upoznale sa situacijom, a odluka bila donesena na temelju provjerenih informacija i argumenata. Na spomenutom sastanku su tako imali priliku vidjeti uz predocene fotografije i objašnjenja mjerodavnih kako reciklažna dvorišta, cija je  postojanje – zakonska obveza gradova i opcina,  izgledaju na drugim lokacijama u Hrvatskoj, primjerice u Zagrebu. Dogovoreno je i da ce Grad za potpisnike ove peticije organizirati odlazak i obilazak u nekom od gradova koji vec posjeduje reciklažno dvorište i koje je u funkciji, da bi se tako najkvalitetnije gradani i drugi mogli upoznati s time što reciklažna dvorišta jesu, kako izgledaju i cemu služe. Grad ce o detaljima planiranog obilaska obavijestiti potpisnike peticije i druge zainteresirane gradane. Odluka o reciklažnom dvorištu u Opatiji donijet ce se potom  temeljem argumenata.  

Opatija