Projekti u tijeku

Uspostava poduzetničkog inkubatora Grada Opatije

Hubbazia

Grad Opatija će provedbom ovog projekta uspostaviti start-up inkubator usmjeren na kreativna rješenja u turizmu – HUBBAZIA. Glavne ciljne skupine su fizičke osobe s namjerom osnivanja poduzeća, novoosnovana poduzeća i postojeća poduzeća dok su krajnji korisnici infrastrukture organizacije i poduzeća koje će pružati usluge u sklopu inkubatora, lokalno stanovništvo te mladi naraštaji studenata koji će putem inkubatora imati pristup prvim koracima pokretanja vlastitog poslovanja.Projektom će se urediti i opremiti prostor Vile Antonio, a tijekom provedbe projekta uspostavit će se i provoditi programski ciklusi za poduzetnike/poduzetnice usmjereni na njihovo jačanje te poticanje stvaranja novih poduzeća.

Ukupna vrijednost projekta: 2.543.985,25 kuna

Ukupno prihvatljivi troškovi projekta: 2.242.385,25 kuna

Iznos bespovratnih sredstava: 1.874.634,07 kuna

Trajanje projekta: 24. srpnja 2019. - 24. srpnja 2022.

Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, točnije iz ITU mehanizma putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
VODITELJ PROJEKTA
Voditelj: Tomislav Lesinger

HR- 51410 Opatija, Vladimira Nazora 2

KONTAKT
E-mail: hubbazia@opatija.hr

Telefon: +385 99 526 92 94

Hubbazia-logo-color
Revitalizacija urbanog prostora

Uređenje i interpretacija povijesnog škvera u Iki

Projekt je usmjeren na očuvanje i prezentiranju bogate maritimne baštine brodogradnje, pomorstva i ribarstva na području Ike i okolice.

Ukupna vrijednost projekta: 1.103.400,01 kuna

Iznos bespovratnih sredstava: 890.051,00 kuna, od čega je 85% europskih sredstava, odnosno 756.543,73 kune i 15 % sredstava RH, u iznosu od 133.507,72 kuna.

Trajanje projekta: ožujak 2020. – prosinac 2022.

Projekt je sufinanciran u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo putem Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za razdoblje 2014.-2020. LAGUR/FLAG-a Vela Vrata. Nositelj projekta je Grad Opatija.
VODITELJ PROJEKTA
Voditelj: Zdenko Tupanjac

HR- 51410 Opatija, Maršala tita 3

KONTAKT
E-mail: zdenko.tupanjac@opatija.hr

Telefon: +385 51 680 124

Očuvanje, zaštita i promocija tradicijske i kulturne baštine Ika te turistička promocija mjesta

Interpretacija 300. let škvera va Ike

Projekt doprinosi specifičnom cilju FLAG natječaja - promicanje zaštite i održivog upravljanja prirodnom resursnom osnovnom i valorizacija kulturne, pomorske i ribarske baštine. Interpretacija je usmjerena na definiranje identiteta i tradicije Ike, njezinu materijalnu i nematerijalnu baštinu te tradicijska znanja (posebno u brodogradnji) koja se želi prenijeti na buduće generacije, a s ciljem očuvanja identiteta područja.U sklopu projekta bit će izdana istoimena prigodna fotomonografija, organizirane regate tradicijskih plovila, radionice za djecu i mlade na temu popularizacije tradicijskih zanata – poput kalafata, tesara, ribara i pomoraca. Na trgu će biti postavljena interaktivna info točka s prikazom proširene stvarnosti i prigodnim animacijama. Također, bit će postavljen spomenik - kobilica broda posvećen ikarskom identitetu mjesta ribara i brodograditelja, rad akademskog kipara Gorana Štimca, a u podlogu trga bit će ugrađene pločice koje će kronološki prikazivati povijesni razvoj mjesta.

Ukupna vrijednost projekta: 1.112.375,00 kuna

Iznos bespovratnih sredstava: doprinos EU sredstava je 85 %, što iznosi 945.518,00 kuna, a RH 15 %, u iznosu od 166.856,00 kuna.

Projekt je sufinanciran u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo putem Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za razdoblje 2014.-2020. LAGUR/FLAG-a Vela Vrata.
VODITELJ PROJEKTA
Voditeljica: Neli Nežić

HR- 51410 Opatija, Maršala tita 3

KONTAKT
E-mail: neli.nezic@opatija.hr

Telefon: +385 51 680 119

ljudski potencijali
LogoUdrugaOsobaInvaliditet
Inkluzija osoba s invaliditetom

Opatijski kutak za inkluziju

Projektom želi se stvoriti uvijete za inkluziju osoba s invaliditetom tj. stvoriti mjesto participativnih interkulturnih aktivnosti s ciljem socijalne integracije osoba s invaliditetom. Projektom se financira adaptacija prostora za organizaciju poludnevnog boravka, angažiranje pomoćnog stručnog osoblja te provedba najmanje četrdeset specijaliziranih umjetničkih i sportsko-rekreativnih programa za tridesetak sudionika.

Ukupna vrijednost projekta: 2.569.267,90 kuna

Iznos bespovratnih sredstava: 2.212.704,90 kuna, sredstva su osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%).

Trajanje projekta: 2021. – 2023.

Partner u projektu je Udruga osoba s invaliditetom Grada Opatije
VODITELJ PROJEKTA
Voditeljica: Zlata Torbarina

HR- 51410 Opatija, Maršala tita 3

KONTAKT
E-mail: zlata.torbarina@opatija.hr

Telefon: +385 51 680 318

Obnova kulturne baštine uz kreiranje novih turističkih sadržaja

Revitalizacija Ville Angioline

Projektom će se u najvećoj mogućoj mjeri obnovit i prezentirati povijesne oblikovne elemente te osuvremeniti sustave grijanja i hlađenja objekta radi postizanja što boljih mikroklimatskih uvijeta čime se doprinosi povećanje kvalitete korištenja prostora i produljenje vijeka trajanja objekta u cjelosti.

Ukupna vrijednost projekta: 5.027.533,00 kuna

Iznos bespovratnih sredstava: 3.633.699,16 kuna

Projekt je financiran sredstvima EU iz ITU mehanizma putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
VODITELJ PROJEKTA
Voditelj: Zdenko Tupanjac

HR- 51410 Opatija, Maršala tita 3

KONTAKT
E-mail: zdenko.tupanjac@opatija.hr

Telefon: +385 51 680 124

Revitalizacija nedovoljno uređenog prostora

Revitalizacija Amerikanskih vrtova i rasadnika u perioju Angiolina

Projekt Revitalizacija Amerikanskih vrtova i rasadnika Angiolina prijavljen je kroz Europski fond za regionalni razvoj unutar Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. sukladno natječaju Revitalizacija brownfield lokacija na području Urbane aglomeracije Rijeka. Projekt predstavlja završnu fazu uređenja Amerikanskih vrtova u sklopu koje će se unaprijediti zelene površine, urediti izložbeni rasadnik te će biti otvoren ugostiteljski objekt - vrtna kuća Kaktus bar. U rasadniku Angiolina obnovit će se zgrada rasadnika koja će biti pretvorena u Centar za posjetitelje praćen ugostiteljskim sadržajem.

Ukupna vrijednost projekta: 19.316.125,52 kuna

Iznos bespovratnih sredstava: 11.145.997,20 kuna kuna, a razliku od odobrenih sredstava sufinancirat će Grad Opatija kao partner i Parkovi d.o.o. Opatija kao nositelj projekta.

Trajanje projekta: ožujak 2021. - ožujak 2023.

VODITELJ PROJEKTA
Voditelj: Ivan Bilobrk

HR- 51410 Opatija, Stubište Lipovica 2

KONTAKT
E-mail: ibilobrk@parkovi-opatija.hr

Telefon: +385 51 401 300

Osiguravanje pomoćnika u nastavi

Grad jednakih mogućnosti

Ovaj projekt podrazumijeva osiguravanje pomoćnika u nastavi i osiguravanje stručnih komunikacijskih posrednika za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Projekt se provodi zbog činjenice da učenici s teškoćama u razvoju predstavljaju posebno ranjivu skupinu djece, a recentna istraživanja ukazuju na važnost inkluzivnog obrazovanja.

Cilj projekta je osigurati pomoć za 9 učenika s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnu školu u Opatiji, a kako bi poboljšali svoj odgojno-obrazovni uspjeh. Aktivnostima koje se provode kroz projekt nastoji se olakšati socijalizacija i emocionalno funkcioniranje, napredak u razvoju vještina te poticanje uključivanja u izvannastavne aktivnosti. Na ovaj način, odgojno-obrazovni proces lakši je i za nastavnike učenika s teškoćama kao i za njihove razredne kolege. U tijeku je realizacija IV. faze.

Ukupna vrijednost projekta: 407.716,20 kuna

Iznos bespovratnih sredstava: 346.558,77 kuna

Razdoblje provedbe projekta: kolovoz 2021. - srpanj 2022.

Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda
VODITELJ PROJEKTA
Voditelj: Zlata Torbarina

HR- 51410 Opatija, Maršala tita 3

KONTAKT
E-mail: zlata.torbarina@opatija.hr

Telefon: +385 51 680 142

ljudski potencijali

Vijesti

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija