Grad Opatija
Službene stranice

Grad prijatelj djece

 

Akciju “Gradovi i općine – prijatelji djece“ su pokrenuli Savez društava “Naša djeca“ Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju 1999. godine, a povodom desete godišnjice usvajanja Konvencije o pravima djeteta UN-a sa ciljem motiviranja i stimuliranja odraslih da zajednički i usklađeno osiguraju potpunije ostvarivanje prava i potreba djece priznatih u Konvenciji.

Akciju provodi Središnji Koordinacijski odbor, kojeg čine predstavnici Saveza DND Hrvatske i Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju uz suradnju Ministarstva i pod pokroviteljstvom UNICEF-a za Hrvatsku. Akciju podržavaju Udruga gradova i Udruge općina te Hrvatska zajednica županija.

Cilj Akcije je motivirati odrasle u lokalnim zajednicama da potpunije ostvaruju prava i potrebe djece priznata u Konvenciji UN-a o pravima djeteta koja obvezuje sve odrasle da čine što najviše mogu kako bi se svako dijete potpuno i skladno razvijalo i pripremilo za život i korisno djelovanje u zajednici.

 

Program Akcije obuhvaća sva područja života djeteta u lokalnoj zajednici te afirmira holistički pristup cjelokupne zajednice usmjerene na dobrobit djece, stvarajući sigurno i poticajno okružje za djecu. Tako je hrvatski program razrađen putem 123 zahtjeva u 10 područja važnih za život djece:

 1. Programiranje i planiranje za djecu,
 2. Financijska sredstva za djecu,
 3. Podrška i potpora udrugama za djecu,
 4. Dijete u sigurnom i zdravom gradu,
 5. Zdravlje djece,
 6. Odgoj i obrazovanje djece,
 7. Socijalna skrb za djecu,
 8. Kultura i šport za djecu,
 9. Slobodno vrijeme i rekreacija za djecu i
 10. Podrška i pomoć roditeljima u skrbi i odgoju djece.

 

Grad Opatija se dobrovoljno uključio u Akciju u svibnju 2000. godine, a u studenom 2005. godine je stekao počasni naziv “Grad Opatija - prijatelj djece“.

U Gradu Opatiji akciju provodi Koordinacijski odbor akcije Gradovi i općine - prijatelji djece, a članove imenuje Gradonačelnik na razdoblje od četiri godine. Odbor čine predstavnici izvršnog tijela Grada, gradske uprave, udruga koje imaju programe za djecu, ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja, ustanove osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, ustanove socijalne skrbi, ustanove iz područja zdravstvene zaštite djece te sportskih i kulturnih ustanova/udruga s programima za djecu.

Predsjednik i članovi Koordinacijskog odbora imenovani su Odlukom Gradonačelnika dana 12. prosinca 2017.godine.

Za članove Koordinacijskog odbora akcije Gradovi i općine - prijatelji djece imenovani su:

 • Zlata Torbarina, predstavnik Grada Opatije
 • Sanja Škorić, predstavnica Društva Naša djeca Opatija
 • Aleksandra Tramontana, ravnateljica Dječjeg vrtića Opatija
 • Milana Međimorec, v. d. ravnateljica OŠ R. K. Jeretov Opatija
 • Dalibor Korenić, predstavnik udruga i
 • Kristina Tubić, predstavnik medija.

Za predsjednika Koordinacijskog odbora akcije Gradovi i općine - prijatelji djece imenovana je Zlata Torbarina.

 

U skladu sa ciljem Akcije, a prema svakom od navedenih područja života djece, Grad donosi dugoročne programe i kratkoročne planove. U razdoblju od 2001. do 2005. donesen je Dugoročni program projekta. Nakon dobivanja statusa su doneseni slijedeći dugoročni planovi: za razdoblja od 2006. do 2009.2010. do 2014 , 2015. do 2019.. i 2020. do 2024. 

Svake godine se na temelju ciljeva akcije i dugoročnih planova donose Izvedbeni planovi ostvarivanja prava i potreba djece u Gradu Opatija za tekuću godinu.

Ne bi li osigurali što kvalitetniju participaciju djece u životu zajednice te odlučivanju o za djecu važnim područjima života, kontinuirano se, od 2001. godine provodi projekt Dječje gradsko vijeće Grada Opatije.

Grad Opatija je 2013. godine bio domaćin 7. Susreta Gradova i općina - prijatelja djece iz Republike Hrvatske.