Grad Opatija
Službene stranice

Baza podataka o kupoprodajnim cijenama nekretnina

Uredbom o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine broj 74/14) propisano je da se procjena vrijednosti nekretnina provodi, između ostalog, i na temelju podataka o kupoprodajnim cijenama i ugovorenim cijenama zakupa i/ili najma, te da se ovi podaci mogu pribaviti iz baze podataka o kupoprodajnim cijenama koje vode jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osnovane sukladno općim aktima predstavnički tijela.

Gradsko vijeće Grada Opatije je na sjednici održanoj 15. prosinca 2014. godine donijelo Odluku o ustrojavanju baze podataka o kupoprodajnim cijenama nekretnina na području Grada Opatije.

Radi jednostavnijeg pretraživanja Baze posebno se vode podaci za neizgrađeno zemljište, izgrađeno zemljište, zakupe poslovnih prostora, zakupe zemljišta te najam stanova, sa oznakom zone u kojoj se nekretnina nalazi. Zone su određene Odlukom o komunalnoj naknadi (SN PGŽ broj 27/01, 10/02, 15/02, 10/09 i 3/10) budući su određene stupnjem opremljenosti pojedine zone o čemu ovisi i vrijednost nekretnine.

Tekst Odluke , obrazac zahtjeva i prikazi zona se nalaze u privitku.