Grad Opatija
Službene stranice

Registar nekretnina

GRAD OPATIJA ZAPOČEO S RADOM NA USPOSTAVI REGISTRA NEKRETNINA


Opatija, 14. svibnja 2012.

Registar nekretnina je sveobuhvatna analitička evidencija o imovini jedinice lokalne i područne samouprave. Parametarski se podešava prema potrebama korisnika. Kao poseban upravljački alat povezuje razne službe unutar jedinice lokalne (područne) samouprave s ciljem kvalitetnijeg upravljanja imovinom.

Grad Opatija u suradnji s tvrtkom Libusoft Cicom d.o.o. uspostavio  Registar nekretnina i održava ga.