Grad Opatija
Službene stranice

Sustav unutarnjih financijskih kontrola

Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola (NN 141/06) propisuje da se spomenuti sustav, koji se uspostavlja s ciljem uspješnog upravljanja i ostvarenja zadaća korisnika proračuna, sastoji od dvaju osnovnih elemenata:

1) financijskog upravljanja i kontrola (tzv. FMC);

2) unutarnje revizije.

Navedenu materiju uređuju i Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (NN 35/08) te Pravilnik o uspostavi sustava unutarnjih financijskih kontrola u Gradu Opatiji (SN P-GŽ 1/07, 12/08, 12/10 i 28/10).

 

Unutarnja revizija Grada Opatije neovisno i objektivno utvrđuje ostvarivanje cjelovitih zadaća i funkcija proračunskih korisnika, upozorava na nepravilnosti neusklađenost sa zakonskim i drugim propisima kojima je utvrđeno njihovo poslovanje te predlaže mjere za njihovo otklanjanje i mjere za unapređenje poslovanja proračunskog korisnika.

Povelju unutarnjih revizora u PDF formatu možete preuzeti ispod ovog teksta.

 

Poslove unutarnje revizije obavlja Jedinica za unutarnju reviziju, izravno podčinjena gradonačelniku.

Voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju: Neda Maurel, dipl. oec.
T. 051 680 105

e-mail: neda.maurel@opatija.hr

 

Dokumenti