Grad Opatija
Službene stranice

Gradske tvrtke

Opatija 21 d.o.o. - osnovana je sredstvima grada Opatije, ali se u budućnosti ne bi trebala financirati sredstvima gradskog proračuna. Očekuje se da će tvrtka ostvarivati vlastite prihode te tako financirati svoje aktivnosti.
Na čelu Uprave Opatije21 je direktor Igor Štok.

Nadzorni odbor: Vladimir Brnečić (predsjednik). Članovi: Branko Periša, Brigita Dovođa, Vlado Vošlajer i Nevio Filčić.
Parkovi d.o.o. - trgovačko društvo za uređenje i njegu zelenih površina i uzgoj cvijeća "Parkovi" d.o.o. osnovano je 1. svibnja 1950. godine pod imenom Gradsko poduzeće za upravljanje kupalištima i parkovima.
Od 4. svibnja 1995. godine tvrtka posluje pod imenom "Parkovi" d.o.o. Opatija. Društvo je u vlasništvu Grada Opatija.
Na čelu uprave Parkova je Ivan Bilobrk.

Nadzorni odbor: Đani Lukšić (predsjednik), Eduard Grizilo (zamjenik predsjednika). Članovi: Zorica Sergo, Igor Sablić i Jasmina Stanković.
Komunalac d.o.o. Jurdani, Jurdani 50b - osnivači - članovi društva su jedinice lokalne samouprave, Grad Opatija, Općina Lovran, Općina Matulji  i Općina Mošćenička Draga .
Osoba ovlaštena za zastupanje; Ervino Mrak.

Nadzorni odbor: Rino Ravnić (predsjednik, Grad Opatija), Nevio Premuž (Općina Mošćenička Draga), Žarko Šimunić (Općina Lovran),  Bruno Frlan (Općina Matulji), Moreno Negrić (predstavnik društva - sindikat)

Liburnijske vode d.o.o Opatija, Ičići, Liburnijska 2 - osnivači - članovi društva su jedinice lokalne samouprave, Grad Opatija, Općina Lovran, Općina Matulji i Općina Mošćenička Draga.

Osoba ovlaštena za zastupanje; Ervino Mrak

Nadzorni odbor: Rajko Stanić,(predsjednik, Općina Matulji), Nevio Premuž (Općina Mošćenička Draga), Dragan Trdić (Grad Opatija), Siniša Vilke (Općina Lovran), Marko Maslić (predstavnik društva - sindikat)

Nova Liburnija d.o.o. - tvrtka je osnovana 2007. kako bi upravljala kontrolnim paketom dionica  Liburnia Riviera Hotela d.d.. Riječ je o dioničkom paketu od 25 posto plus jedne dionice LRH, koji je u vlasništvu Grada Opatije, te općina Lovran, Matulji i Mošćenička Draga.
Na čelu uprave je Danijel Jerman.