Grad Opatija
Službene stranice

Sastav Gradskog vijeća

1. FERNANDO KIRIGIN, Opatija, Ive Kaline 3 - lista SDP, HNS, IDS, HSU, PGS, REFORMISTI, HSS

 e-mail: fernando.kirigin@opatija.hr

2. ANA PUŽ KUKULJAN, Opatija, Maršala Tita 116/3  lista SDP, HNS, IDS, HSU, PGS, REFORMISTI, HSS

e-mail: ana.puz@opatija.hr

3. HELENA NALIS, Opatija, Stubište Miroslava Krleže 5 - lista SDP, HNS, IDS, HSU, PGS, REFORMISTI, HSS

 e-mail: nalis.helena@gmail.com

 

 

4. ANDREJ POŠČIĆ, Opatija, 9. Rujna 11 - lista SDP, HNS, IDS, HSU, PGS, REFORMISTI, HSS

e-mail: andrej.poscic@opatija.hr

5. VEDRAN KRUŽIĆ, Opatija, Dr. Ivana Poščića 5 - lista SDP, HNS, IDS, HSU, PGS, REFORMISTI, HSS

 e-mail: vedran.kruzic@opatija.hr

6. NEVEN VARLJEN, Opatija, Maršala Tita 21 - lista SDP, HNS, IDS, HSU, PGS, REFORMISTI, HSS

 e-mail: neven.varljen@opatija.hr

7. GORDANA GRGURINA, Opatija, Dr. Matka Laginje 22 - lista SDP, HNS, IDS, HSU, PGS, REFORMISTI, HSS

e-mail: gordana.grgurina@opatija.hr

8. MAJDA VIČIĆ., Pobri, Pužev Breg 12 - KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

e-mail: majda.vicic@yahoo.com

9. VLADIMIR BRNEČIĆ, Opatija, 1. istarske čete 3 - KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

 e-mail: vladimir.brnecic@opatija.hr

10. IGOR SABLIĆ, Ika, Borisa Zdrinšćaka 17, KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

e-mail: igor.sablic@opatija.hr

11. ZORICA SERGO, Veprinac, Slavići 19 - KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

e-mail: zorica.sergo@opatija.hr

12. BRANKO PERIŠA, Poljane, Babiloni 109 - KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

e-mail: branko.perisa@opatija.hr

13. prim.dr. ARSEN STANIĆ, Opatija, Maršala Tita 14 - KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

e-mail: arsen.stanic@opatija.hr

14. Dr. sc- NEVA SLANI, Opatija, dr. Matka Laginje 22

e-mail: neva.slani@gmail.com

15. IGOR PUŽ, Veprinac, Pehji 2 - lista AM

 ČLAN

e-mail: igor.puz@opatija.hr

16.  MARKO ĆORIĆ, Opatija, Joakima Rakovca 16 - lista HDZ

e-mail: marko.coric@opatija.hr

17. GORAN CRNKOVIĆ, Opatija, M. Tita 25  - lista HDZ

e-mail: goran.crnkovic@opatija.hr