Grad Opatija
Službene stranice

Komunalne usluge – opći uvjeti i cjenici

ODGOVORI NA ČESTE UPITE KORISNIKA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

 

Komunalacpravila ponašanja na grobljimatržni red

                     cjenik usluge komunalni otpad, tržnica i groblja

________________________________________________________________

Opatija 21, opći uvjeti

                   cjenik parkiranja

________________________________________________________________

Autotrolej, opći uvjeti i cjenik usluga

________________________________________________________________

Dimnjačarske usluge, MLD-usluge d.o.o. Koprivnica

________________________________________________________________

Liburnijske vodeopći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga

                               cjenik vodnih usluga

                               cjenik usluga i radova