Grad Opatija
Službene stranice

EU PROJEKTI - ODOBRENI I U TIJEKU 

 

                                                 

 

Grad Opatija ugovorio je dodjelu bespovratnih sredstava od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt: „Uspostava poduzetničkog inkubatora Grada Opatije - HUBBAZIA“. Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sažetak projekta:

Grad Opatija će provedbom ovog projekta uspostaviti start-up inkubator usmjeren na kreativna rješenja u turizmu – HUBBAZIA. Projektom će se urediti i opremiti prostor vile Antonio, a tijekom provedbe projekta uspostaviti će se i provoditi programski ciklusi za poduzetnike/poduzetnice usmjereni na njihovo jačanje te poticanje stvaranja novih poduzeća. Stoga su glavne ciljne skupine fizičke osobe s namjerom osnivanja poduzeća, novoosnovana poduzeća i postojeća poduzeća dok su krajnji korisnici infrastrukture organizacije i poduzeća koje će pružati usluge u sklopu inkubatora, lokalno stanovništvo te mladi naraštaji studenata koji će putem inkubatora imati pristup prvim koracima pokretanja vlastitog poslovanja.

 

Razdoblje provedbe Projekta: od 24.07.2019. do 24.07.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 2.543.985,25 kuna

Ukupno prihvatljivi troškovi projekta: 2.242.385,25 kuna

Iznos bespovratnih sredstava: 1.874.634,07 kuna

 

Više o EU fondovima možete pročitati na

www.strukturnifondovi.hr

Kontakt za više informacija o projektu:

Email:  tamara.sergo@opatija.hr

Tel.: +385 51 680140

Maršala Tita 3, 51410 Opatija, Hrvatska

 

 

                            „Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Opatije“

 

____________________________________________________________________________________

 

                                                                                         

„Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja“

 

DOGRADNJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE I DJEČJEG VRTIĆA U VEPRINCU

Podmjere  7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, sektor dječji vrtići


Gradu Opatija sukladno natječaju TO 7.4.1. odobrena su bespovratna sredstva iz proračuna Europske unije: Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i državnog proračuna RH za projekt “Dogradnja zgrade Osnovne škole i Dječjeg vrtića u Veprincu“  u iznosu od 5.435.717,05 kn.

Projektom je predviđena dogradnja vrtića sa sjeveroistočne strane. Nova zgrada imat će dvije etaže. Na etaži prizemlja nalazit će se glavni ulaz, dva prostora za dnevni boravak 30-ero djece, kao i prostor za odgajatelje s garderobom i sanitarnim čvorom. Suteren će sadržavati još jedan prostor za boravak do 20-ero djece. Obnovljeni vrtić imat će sve potrebne, unutarnje i vanjske sadržaje za boravak djece, dok će dvorište imati tri, djelomično natkrivena igrališta. 

Dogradnjom novog vrtića u Veprincu stvoriti će se kvalitetni uvjeti za predškolski odgoj i obrazovanje, usklađeni s državnim pedagoškim standardom, s  time će se povećati ukupni društveni standard stanovništva, te će ujedno utjecati na ostanak mladih na području Veprinca.

Ukupna vrijednost projekta je 7.607.671,31 kn: 5.435.717,05 kn bespovratna sredstva iz proračuna EU i 2.171.954,26 kn Grad Opatija.

 

“Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Opatije”

_______________________________________________________________________________________

 

                                                                                  

             „Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja“

 

PRENAMJENA POSLOVNE GRAĐEVINE U SPORTSKO–REKREACIJSKI CENTAR „DOBREĆ“

     Podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“

 

NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“


Gradu Opatija sukladno natječaju LAG-a Terra Liburna TO 3.1.1. odobrena su bespovratna sredstva iz proračuna Europske unije: Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i državnog proračuna RH za projekt „Prenamjena poslovne zgrade u sportsko-rekreacijski centar u Dobreću“ u iznosu od  364.698,92 kn.

Projektom je predviđena prenamjena poslovne građevine u sportsko-rekreacijski centar "Dobreć" uz energetsku obnovu koja se odnosi na termoizolaciju zgrade postojeće poslovne građevine, te uređenje okoliša centra na način da su osigurani prostori za sportski dječji kutak, polivalentni sportski teren i dr..

Cilj projekta je Prenamjena poslovne zgrade u sportsko-rekreacijski centar u Dobreću u cilju poboljšanja životnih uvjeta u Dobreću i šire.

Preuređenjem postojeće poslovne građevine u Dobreću u sportsko-rekreacijski centar dobit će se važan društveni objekt sportske-rekreacijske namjene, okupljalište građana Dobreća, povremenih sportaša i posjetioca, sportskih organizacija i udruga i sl., a koji će ujedno doprinijeti društvenom ekonomskom razvoju  Dobreća i područja Grada Opatije.

Ukupna vrijednost projekta je 479.867,00 kn: 364.698,92 kn bespovratna sredstva iz proračuna EU i 115.168,08 kn Grad Opatija.

 

“Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Opatije”

_______________________________________________________________________________________

 

Naziv projekta

Program/javni poziv

Nositelj projekta

Partneri projekta

Ukupna vrijednost u kn

Intenzitet bespovratnih sredstava

Iznos bespovratnih sredstava u kn

Opatija – grad jednakih mogućosti (pomoćnici u nastavi – III. faza)

Eu socijalni fond, OP Učinkoviti ljudski potencijali, javni poziv MZO

Grad Opatija

UOFDD

OŠ R.K. Jeretov, Opatija

181.207

80 %

155.966

Dječji vrtić Opatija – suvremeni vrtić za suvremenu obitelj

Europski socijalni fond, OP Učinkoviti ljudski potencijali

DV Opatija

DV Bambi, Vrbovsko

3.294.772

100 %

3.294.772

Plaža Črnikovica

Ministarstvo turizma, Program jačanja turističke infrastrukture

Grad Opatija

UOPP

 

1.400.000

29%

400.000

Uređenje i obnova Amerikanskih vrtova i Rasadnika Angiolina

ITU, Revitalizacija brownfield lokacija, UA Rijeka

Parkovi d.o.o.

 

19.316.125

58 %

11.247.704

Vila Angiolina

 

(u pripremi)

ITU, Povežimo se baštinom, KK.06.1.1.11, u okviru cilja „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz bolje upravljanje kulturnom baštinom“

Grad Opatija

UOPP

Grad Rijeka, Općina Kostrena, Općina M. Draga, Općina Lovran, Grad Kraljevica, Grad Kastav, Općina Viškovo, Općina Klana, Općina Čavle, TZ Rijeka

5.027.532

72 %

3.633.699

Start up inkubator - Hubbazia

ITU, „Sustav start up inkubatora na području UA Rijeka

Grad Opatija

UOFDD

 

2.242.385

84 %

1.874.634

MOHO – II. faza

Ministarstvo turizma,

Program jačanja turističke infrastrukture

Grad Opatija

UOPP

 

1.252.174

38%

480.000

Dječji vrtić Veprinac

Ministarstvo poljoprivrede, Podmjera 7.4., Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo

Grad Opatija

UOPP

 

7.607.761

71%

5.435.717

Uređenje Interpretacijskog povijesnog škvera u Iki

LAGUR Vela vrata,

Min. poljoprivrede, mjera 2.2 iz Programa ruralnog razvoja RH 2014 - 2022.

Grad Opatija

UOPP, UG

 

1.115.000

100%

1.115.000

Uređenje šumskog šetališta Carmen Sylva

 

( u pripremi)

LAG Terra Liburna, Min. poljoprivrede, mjera 7.4. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.- 2020.

Parkovi d.o.o

 

545.750

80%

436.600

Prenamjena poslovne zgrade u SRC Dobreć

Lag Terra Liburna, Min.

poljoprivrede, mjera 7.4. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. - 2021.

 

Grad Opatija

UOPP

 

485.00

80%

388.000

DVD Učka – izgradnja garažno-skladišnog prostora

LAG Terra Liburna ,

Min. poljoprivrede, mjera 3.1.1. iz programa ruralnog razvoja RH 2014. - 2021.

DVD Učka

 

518.000

80 %

414.400

JVP Opatija – Izgradnja Vatrogasnog centra Opatija

Strateški projekt MUP-a, EFRR, prioritetna os 5, Klimatske promjene i upravljanje rizicima

JVP Opatija

 

58.000.000

85%

49.300.000

WiFi4EU

Europska komisija-

Program WiFi4EU

Grad Opatija

UOFDD

Poduzeća u programu za instalaciju WiFi-a

111.506

100%

111.506

Lokalni program za mlade Grada Opatije -LPZM

Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2018., MDOMSP

Grad Opatija

UOFDD

Udruga Žmergo

83.300

66 %

55.000

Opatijski kutak za inkluziju- mjesto participativnih interkulturnih aktivnosti s ciljem socijalne integracije osoba s invaliditetom

Aktivno uključivanje i poboljšavanje zepošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja

Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb

Grad Opatija

UOFDD

Udruga osoba s invaliditetom grada Opatije

2.999.040

100 %

2.999.040

 

OKONČANI EU PROJEKTI

1. RIVIERA4SEASONS2

Eu teritorijalna suradnja, Interreg Slovenija – Hrvatska, vodeći partner Občina Piran, partneri na projektu Grad Opatija, Turistično združenje Portorož, Univerza na Primorskem, TZ grada Opatija, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija

Ukupna vrijednost projekta 1.703.038 kn, intenzitet bespovratnih sredstava 85% - 1.447.583 kn, vlastita sredstva 255.455 kn

ZAVRŠNI DOGAĐAJ

2. ENERGETSKA OBNOVA DJEČJEG VRTIĆA VOLOSKO

Eu Kohezijski fond, Konkurentnost i kohezija, Javni poziv MG, PEO 2016 – 2020 – 4c1.2 + sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Vrijednost projekta 1.024.907 kn, 56 % bespovratnih sredstava – 576.559 kn, vlastita sredstva 448.348 kn.

OBNOVA VRTIĆA

3. ZERO WASTE BLUE

Eu teritorijalna suradnja, Interreg Italija – Hrvatska, standard +, vodeći partner Grad Opatija, partneri Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Agencija za razvoj Zadarske županije Zadra Nova, Dubrovačko –neretvanska županija, ERVET Emiglia – Romagna Valorizzazione Economica Territorio Spa, Regione Emiglia Romagna, Regione del Veneto, Regione Molise, Comune di Ancona, Veneto Innovazione SPA.

Ukupna vrijednost projekta za svih 10 partnera iznosi 6.45 milijuna kn, a za Grad Opatiju 747.528 kn, 85 % bespovratnih sredstava, 635.399 kn, a vlastita sredstva 122.129 kn.

ZWB

4.UREĐENJE PLAŽE KOD FMTU-a

Ministarstvo turizma RH, program jačanja turističke infrastrukture – vrijednost projekta 327.947 kn, bespovratna sredstva 73 % - 238.000 kn, vlastita sredstva 89.947 kn.

5. UREĐENJE OKOLIŠA I ZELENOG KROVA S NAVODNJAVANJEM DV PUNTA KOLOVA

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2018.

Vrijednost projekta 1.774.899 kn, 16 posto bespovratnih sredstava – 285.439 kn, vlastita sredstva 1.489.460 kn.

6. ZERO WASTE

Kao projektni partner, uz ostalih osam partnera (iz Hrvatske, Italije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Albanije) Grad Opatije je sudjelovao u projektu akronima "ZERO WASTE" koji je bio financiran iz IPA programa Jadranske prekogranične suradnje 2007.-2013. Neki od ciljeva projekta bili su eliminiranje negativnog utjecaja na okoliš velikih okupljanja, transformacija otpada uslijed turističkih tokova u novi resurs za lokalnu zajednicu, stvaranje web mreže postojećih događanja i festivala sa smanjenim utjecajem na okoliš i sl.

7. MLADI U ZAJEDNICI BEZ BARIJERA

Projekt je proveo Savjet mladih Grada Opatije, uz partnere Savjet mladih Grada Crikvenice, Občinu Ajdovščina i Občinu Kidričevo iz Slovenije. Projekt  je financirala Agencija za mobilnost i programe EU, u sklopu programa EU - Mladi na djelu. Cilj projekta bio je unaprijediti društveni položaj mladih, odnosno potaknuti sudjelovanje mladih u javnom životu zajednice, a posebno u procese donošenja političkih odluka. Sudionici su bili mladi iz gradova i općina partnera, mlađi članovi predstavničkog/izvršnog tijela gradova i općina sudionika kao i djelatnici gradskih i općinskih uprava koji pretežito rade s mladima.

8. 365 DANA RIVIJERE

Grad Opatija u partnerstvu s Turističkom zajednicom Grada Opatije i slovenskim partnerima Općinom Piran i Turističkom zajednicom Portorož uspješno je priveo kraju projekt akronima "365 DANA RIVIERE", koji je bio financiran u okviru drugog javnog natječaja Operativnog programa prekograničnog sudjelovanja Slovenija- Hrvatska 2007.-2013. Radi se o projektu koji je proveden s ciljem formiranja i uspostavljanja integralnog turističkog proizvoda kulturnog turizma na prekogranično području rivijera Opatija i Portorož.

9. POMOĆNIK U NASTAVI - FAZA II

Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II.

10. STUDIJSKO-PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA VODNO KOMUNALNE PROJEKTE OPATIJSKE RIVIJERE

Izrađena je studijsko-projektna dokumentacija za projekt pod nazivom „Vodno komunalni Projekti Opatijske rivijere - Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i sustava sanitarne kanalizacije – Mala Učka - Vela Učka - Poklon, Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i sustava sanitarne kanalizacije Učka – Poklon – Rečina – Sejnice i  Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i sustava sanitarne kanalizacije Učka – Tunel Učka – Pečnik“.

Za područje Grada Opatije izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju transportnog vodovodnog sustava Učka u dužini od 16.500 metara i izgradnja sanitarne kanalizacije u prvoj vodozaštitnoj zoni u dužini 650 metara s izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Poklonu. Projekt je sufinanciran iz Operativnog programa zaštite okoliša 2007-2013. 

11. KOLEKTOR SANITARNE KANALIZACIJE I VODOOPSKRBE

Završena je izgradnja sustava sekundarne kanalizacije i vodovoda na Poljanama te je okončan projekt Izgradnje kolektora sanitarne kanalizacije i vodoopskrbe naselja Školarevo-Oprić-Konjsko koji je dijelom građen za područje Opatije i dijelom na području Lovrana. Projekt je sufinanciran iz Operativnog programa zaštite okoliša 2007- 2013.