Grad Opatija
Službene stranice

Ispravak natječaja za prodaju nekretnina

Ispravak natječaja za prodaju nekretnina

Datum: 22.1.2021.

Grad Opatija objavljuje

 

 

ISPRAVAK   NATJEČAJA

za prodaju nekretnina

 

            U natječaju za prodaju nekretnina objavljenom u Novom listu dana 20.01.2021. godine, u točki I. za nekretnine pod rednim brojem 4. riječi ,, upisano u zk uložak 1063, k.o. Opatija“ zamjenjuju se riječima ,, upisano u zk uložak 1036, k.o. Opatija“.

            U ostalom dijelu Natječaj ostaje nepromijenjen.

 

                                                                                 

                                                                                              GRAD OPATIJA